تعرفه مکالمات تالیا

دانستن نرخ مکالمات هر یک از اپراتورهای مخابراتی که سرویس های مختلفی به مشترکین خود ارائه می دهند امری مهم است و به مدیریت هزینه های مشترکین کمک می کند. با خرید سیم کارت اعتباری تالیا هزینه های شما طبق تعرفه های مصوب تالیا محاسبه خواهد شد. تعرفه مکالمه و پیامک از شماره تالیا با دیگر اپراتورهای داخلی مطابق جدول زیر می باشد. 

 
نوع خدمت - تعرفه مشترکین تالیا(ریال)
هر دقیقه مکالمه با تالیا 499
همراه اول 600
تلفن ثابت 600
ایرانسل 840
رایتل 840
هر پیامک به زبان فارسی 109
انگلیسی 250
 
 
Tags: 
انتصاب, آموزش