انتصاب مهندس محمدجواد سلیمانی به عنوان مدیر عامل جدید تالیا

به گزارش روابط عمومی تالیا، به دنبال تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت گسترش ارتباطات تالیا، اعضای جدید هیئت مدیره این شرکت انتخاب و مهندس محمدجواد سلیمانی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت گسترش ارتباطات تالیا انتخاب و معرفی شد.

روز یک شنبه هشت مرداد ماه، مجمع عمومی عادی شرکت گسترش ارتباطات تالیا با حضور صد درصدی صاحبان سهام و به طور فوق العاده تشکیل جلسه داد. آقایان مهدیار آقانصیر، مهرداد قرنفلی و رضا توکلی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره این شرکت انتخاب شدند.

گفتنی است در کارنامه مدیریتی و اجرایی محمدجواد سلیمانی، مدیرعامل شرکت فناپ موبایل، قائم مقام مدیرعامل شرکت بهار ارتباط گستر، عضو هیئت مدیره شرکت گسترش ارتباط تالیا به چشم می‌خورد.

انتصاب