پوشش سراسری شبکه تالیا

                                                                                                                                                                      


تالیا موفق به تکمیل پوشش سراسری خود در تمام نقاط ایران شده است. جهت فعال‌ سازی کافیست در بخش تنظیمات تلفن همراه خود، از طریق جستجوی شبکه تلفن همراه با خارج نمودن سیمکارت از حالت Automatic به Manual پس از جستجو شبکه، یکی ازنام‌های (Taliya – TCI) یا (Taliya – MCI) یا (43211) به شکل دستی انتخاب نموده، تا ازخدمات  تالیا استفاده نمایید.