عرضه کارت شارژ


بانک های طرف قرارداد با تالیا به شرح زیر می باشند :

بانک ملت بانک پاسارگاد