تعویض سیم کارت

نظر به اینکه تالیا موفق به ارتقاء شبکه‌ خدمت‌ رسانی خود به نسل 4.5G گردیده و برای استفاده از این خدمات میبایست سیم کارت های نسل قبل تعویض گردد، لذا مشترکین گرامی میتوانند از طرق زیر نسبت به تعویض و ارتقاء سیم کارت خود به نسل 4.5G اقدام نمایند.
• مراجعه حضوری به یکی از دفاتر امور مشترکین
• ارسال کد پستی خود از طریق خطوط تالیا به سر شماره ۵۰۰۰۵
• ارتباط با مرکز تماس تالیا ( شماره ۹۹۹ از خطوط تالیا و ۰۹۳۲۹۹۹۰۰۰۰ از سایر خطوط )